Tanya & Gideon

Beste Marlise

 Hierdie is net ‘n briefie om baie dankie te sê vir die suksesvolle afhandeling van die bou van ons dubbelverdieping huis in Stilbaai verlede jaar! 

– daar was nie een ding wat verkeerd gegaan het nie.  Dankie ook dat jy ons deurentyd op hoogte gehou het van die vordering en vir jou foto’s en beplanning.

Sê ook vir Sumarie baie dankie vir al haar harde werk in die kantoor en dat sy altyd beskikbaar was.  kan wees op kantoor.   

Yipee!! Ek het ‘n mooi huis op Stilbaai!

Tanya en  Gideon

Scroll to Top